Persondatapolitikk

NOVASOLs personvernregler

1.    Viktig informasjon og hvem vi er

Disse personvernreglene beskriver hvordan vi behandler og beskytter personopplysninger.

Vi, NOVASOL A/S, som opererer under varemerket dansommer  («vi», «oss»), er en del av Awaze-gruppen, som du kan lese mer om på www.awaze.com. Som behandlingsansvarlig er vi ansvarlige for personopplysninger vi har om deg, og som vi behandler i samsvar med disse reglene og med gjeldende lovverk for personvern og datasikkerhet.

2.    Hva slags personopplysninger samler vi inn, og hvordan?

Vi behandler bare personopplysninger om deg når vi har behov for det. Slike opplysninger kan være:

 • navn
 • kontaktopplysninger, som adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • nasjonalitet
 • fødselsdato
 • finansiell informasjon som kortnummer eller organisasjonsnummer
 • brukernavn og passord, hvis du har en konto hos oss
 • personnummer, hvis du eier en feriebolig og har rett på skattefradrag, eller hvis du er gjest og vi trenger informasjonen til å håndtere bestillingen din
 • passopplysninger, hvis du er gjest og vi trenger informasjonen for å kreve inn turistskatt
 • opplysninger som samles inn via informasjonskapsler («cookies») – klikk på lenken nederst på siden for å lese reglene våre for informasjonskapsler
 • Enhets-ID hvis du logger på vår huseierapp

Vi samler inn særlige kategorier av personopplysninger kun når det er nødvendig, for eksempel for å oppfylle spesifikke ønsker fra deg (eksempelvis helseopplysninger, herunder nedsatt bevegelsesevne, som vi trenger for å sørge for at vi kan oppfylle ønskene dine) eller for å yte deg en tjeneste (eksempelvis forsikre oss om at utleievilkårene våre tillater avbestilling).

Vanligvis innhenter vi opplysningene direkte fra deg. Hvis du har bestilt via en av partnerne våre, får vi opplysningene fra dem. Vi kan også motta opplysninger om deg fra personer i reisefølget ditt.

Hvis du eier en feriebolig, kan det hende at vi får personopplysninger om deg fra en tredjepart som med ditt samtykke henviser deg til oss, eller fra offentlig tilgjengelige kilder. Vi kan også samle inn og behandle kontaktopplysningene til en tredjepart utpekt av deg, som en omsorgsarbeider, renholder eller nøkkelpasser, som du deler med oss. Hvis du oppgir slike opplysninger til oss, må du forsikre deg om at tredjeparten er blitt informert om disse personvernreglene.

Noen personopplysninger er du lovpålagt eller avtaleforpliktet til å oppgi, og hvis du ikke oppgir dem, kan vi kanskje ikke oppfylle avtalen vår med deg og kan kansellere bestillingen din eller avslutte utleieavtalen vår med deg. Hvis så er tilfelle, vil vi gi deg beskjed om dette, og vi har da ikke lenger noen forpliktelser overfor deg.

3.    Slik bruker vi personopplysningene dine og hvorfor

Vi bruker personopplysningene dine til ulike formål, avhengig av hva slags relasjon vi har til deg og med følgende rettslige grunnlag:

 • når vi trenger dem for å oppfylle de avtalefestede forpliktelsene våre overfor deg eller for å søke å inngå en avtale med deg
 • når vi har ditt samtykke
 • når vi trenger dem for å etterleve lovkrav
 • når det er i vår eller en tredjeparts berettigede interesse og denne ikke gjelder over dine grunnleggende rettigheter

For å behandle særlige kategorier av personopplysninger, må vi ha mer tungtveiende grunner, og vi kan bare behandle opplysningene hvis vi har ditt uttrykkelige samtykke, hvis du selv har offentliggjort opplysningene, som svar på rettskrav eller hvis behandlingen er i allmennhetens interesse.

Vi kan bruke personopplysningene dine til følgende formål dersom vi har redegjort for hvilket rettslig grunnlag, og, om nødvendig, hvilke berettigede interesser behandlingen vår er begrunnet i.
 

Formål med behandlingen

Rettslig grunnlag for behandlingen

Berettiget interesse (der dette er relevant)

Å fullføre bestillingen din

Avtale

Samtykke

Berettigede interesser

Loggføring og levering av god kundeservice

Å reklamere for eller leie ut ferieboligen din, overføre pengebeløp vi skylder deg og levere andre tjenester i forbindelse med utleieforholdet ditt

Avtale

Berettigede interesser

Loggføring og levering av god kundeservice

Å administrere kontoen din hos oss

Samtykke

Berettigede interesser

Loggføring og levering av god kundeservice

Å sørge for at ferieboligeiere kan bruke appen vår

Samtykke

Berettigede interesser

Å tilby god kundeservice

Å invitere deg til å gi en vurdering av tjenestene våre

Berettigede interesser

Å forstå hvordan virksomheten vår blir oppfattet og gjøre tjenestene våre bedre

Å sende servicemeldinger, herunder oppdateringer om bestillinger og endringer i vilkårene våre

Avtale

Berettigede interesser

Å holde kundene våre oppdaterte

Å gi deg informasjon du har bedt om

Samtykke

 

Å håndtere henvendelser til kundeservice, herunder klager

Berettigede interesser

Å sørge for bedre tjenester, opplæring, loggføring og problemløsning

Å bruke informasjonskapsler til å tilpasse tjenestene våre til dine ønsker og behov, for eksempel når du besøker nettstedet vårt flere ganger

Samtykke

 

Å markedsføre tjenestene våre

Samtykke

Berettigede interesser

Å finne ut hvilke av tjenestene våre du kan være interessert i, og fortelle deg om dem

Å utarbeide statistikk

Berettigede interesser

Å evaluere bredden eller kvaliteten i tjenestetilbudet vårt

Å gi kontaktopplysningene dine til en tredjepart for at du skal kunne få hjelp hvis det oppstår en krise eller en annen uforutsett hendelse mens du er på reise

Berettigede interesser

Å beskytte virksomheten vår og kundene våre

Å etterleve en rettslig forpliktelse eller et rettslig pålegg, eller i forbindelse med en rettsprosess

Rettslig forpliktelse

 

Å sørge for at bestillingsvilkårene våre og andre avtaler blir holdt, herunder undersøke eventuelle brudd

Avtale

Berettigede interesser

Å beskytte virksomheten vår

Å avdekke eller forebygge kriminelle handlinger

Rettslig forpliktelse

Berettigede interesser

Å beskytte virksomheten vår og kundene våre

Å bistå påtalemyndigheten og andre offentlige instanser

Å håndtere problemer med sikkerhet, svindel eller teknologi

Rettslig forpliktelse

Avtale

Berettigede interesser

Å beskytte virksomheten vår og kundene våre

Å bistå påtalemyndigheten og andre offentlige instanser

Å verne om våre, brukernes, ferieboligeiernes, våre ansattes, underleverandørenes og andre tredjeparters samt allmennhetens rettigheter, eiendom eller sikkerhet

Rettslig forpliktelse

Avtale

Berettigede interesser

Å beskytte virksomheten vår, kundene våre, tredjeparter og allmennheten

Å teste, utvikle og forbedre tjenestene våre

Berettigede interesser

Å sørge for at virksomheten vår lykkes bedre

Å etablere, utøve eller forsvare våre lovfestede rettigheter

Berettigede interesser

Å beskytte virksomheten vår

 

4.    Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Vi kan dele personopplysningene dine med:

 • andre i Awaze-gruppen og deres tjenesteleverandører
 • eierne av ferieboligen du har bestilt og deres tjenesteleverandører, som renholdere og nøkkelpassere (for eksempel telefonnummeret ditt, e-postadressen din og bostedsadressen din, når det er nødvendig for at utleie skal kunne gjennomføres)
 • gjester i ferieboligen du eier (for eksempel telefonnummeret ditt, e-postadressen din og bostedsadressen din, når det er nødvendig for at utleie skal kunne gjennomføres, eksempelvis dersom du er ansvarlig for å utlevere nøkkelen)
 • våre ansatte og underleverandører, når dette er nødvendig for å levere tjenester til deg som avtalt
 • tjenesteleverandører som fungerer som databehandlere og leverer IT- og systemtjenester, nettstedhosting og -støtte, markedsføring samt eiendomstjenester som rengjøring
 • profesjonelle rådgivere, som bankforbindelser, advokater, revisorer, regnskapsførere og forsikringstilbydere som vi kjøper tjenester av
 • betalingskortselskaper
 • betalingstjenestetilbydere
 • offentlige etater, reguleringsmyndigheter eller andre myndigheter
 • inkassobyråer når vi har penger utestående
 • tredjeparts bestillings- eller distribusjonsplattformer, reisebyråer og partnere
 • tilbydere av kundevurderingstjenester og markedsføring
 • tredjeparter som vi velger å selge, overføre eller fusjonere deler av aktivaene våre eller virksomheten vår til eller med, og virksomheter vi kjøper eller fusjonerer med
 • tredjeparter du har gitt oss samtykke til å snakke med

Tredjeparter er pålagt å behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernregelverk. Når en tredjepart opptrer på våre vegne, tillater vi ikke at de bruker personopplysningene dine til egne formål, og vi forsikrer oss om at de treffer nødvendige tiltak for å sikre personopplysningene dine.

5.    Overføringer til andre land

Vi overfører bare personopplysningene dine til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) hvis vi er overbeviste om at det er tilstrekkelige tiltak på plass for å beskytte personopplysningene dine på en måte som samsvarer med personvernregelverket. I slike tilfeller vil vi forsikre oss om at minst ett av følgende sikkerhetstiltak er på plass:

 • en beslutning om adekvat personvern
 • godkjente avtalefestede tiltak og, der det er nødvendig, ytterligere tiltak

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om reglene våre for overføring av opplysninger (du finner kontaktopplysningene våre i avsnitt 10).

6.    Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?

Vi beholder bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig. For å avgjøre hvor lenge vi vil ha behov for å lagre personopplysningene dine, vurderer vi mengden og typen opplysninger, om opplysningene er sensitive, hvor store skadevirkninger uautorisert bruk eller videreformidling vil kunne ha, formålet vårt med å behandle personopplysningene dine, gjeldende lover og krav samt eventuelle relevante bransjestandarder eller retningslinjer. Når vi ikke trenger personopplysningene dine lenger, vil vi sørge for at de blir fjernet eller slettet på en sikker måte, eller anonymisert slik at de ikke lenger kan brukes til å identifisere deg.

7.    Dine rettigheter

Under gitte forutsetninger har du rett til:

 • å be om tilgang til personopplysningene dine. Du kan be om å få tilsendt en kopi av personopplysninger vi har om deg, for å kontrollere om vi behandler dem i henhold til loven.
 • å be om å få rettet personopplysninger vi har om deg. Det er viktig at du gir oss beskjed ved endringer i personopplysningene dine, for eksempel hvis du får ny adresse. Hvis du mener at personopplysningene dine er uriktige eller ufullstendige, kan du be om at de rettes eller suppleres.
 • å be oss om å slette personopplysningene dine. Du kan be oss om å slette eller fjerne personopplysninger om deg når vi ikke har en god grunn til å fortsette og behandle dem.
 • å motsette deg behandling av personopplysninger vi har om deg der vi påberoper oss en berettiget interesse av å gjøre dette.
 • å be om begrenset behandling av personopplysninger vi har om deg. Du kan be oss om å begrense behandlingen vår av personopplysningene dine, for eksempel hvis du mener at de er feilaktige.
 • dataportabilitet, som betyr at du kan få utlevert personopplysninger du har formidlet til oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller be om at vi overfører dem direkte til en tredjepart.
 • å trekke tilbake samtykke du har gitt til behandling av personopplysningene dine.

Vanligvis må du ikke betale noe for å utøve rettighetene dine, men hvis anmodningen din er grunnløs eller urimelig, kan vi avslå den eller kreve at du betaler et gebyr. Det kan hende at vi ber deg om ytterligere informasjon for å kontrollere identiteten din og opplysningene du henviser til. Dette er et sikkerhetstiltak som skal hindre at personopplysninger kommer på avveie eller formidles til personer som ikke har rett til innsyn.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om rettighetene dine (du finner kontaktopplysningene våre i avsnitt 10). Vi forsøker å svare på henvendelser innen en måned. For komplekse spørsmål kan svartiden imidlertid være inntil tre måneder, og i så fall gir vi deg beskjed. Du har kanskje ikke rett på informasjon dersom vi allerede har svart på en henvendelse og du sender en ny uten at det har gått en rimelig periode mellom henvendelsene.

8.    Andre nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder. Disse personvernreglene gjelder bare for vårt eget nettsted, så hvis du klikker på lenker til andre nettsteder, anbefaler vi at du leser personvernreglene som gjelder for dem. Vi er ikke ansvarlige for personvernregler som gjelder for andres nettsteder.

9.    Oppdatering av personvernreglene våre

Vi går regelmessig gjennom personvernreglene våre og offentliggjør en oppdatert versjon på nettstedet vårt. Disse personvernreglene ble sist oppdatert i desember 2021.

10.    Hvem kan jeg ta kontakt med hvis jeg har spørsmål om personvern?

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine eller lurer på noe om personvern, kan du sende en e-post til personvernombudet vårt på datainformation@novasol.com

Du kan når som helst henvende deg til relevant tilsynsmyndighet hvis du har spørsmål om eller ønsker å klage på bruken vår av personopplysninger, men vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss først, slik at vi kan hjelpe deg.