Personvernerklæring

Dato: August 2023

Viktige endringer: Vi har gjort det lettere å forstå hvilke data vi bruker for hvert formål vi behandler personopplysninger for.

Gjester: hvis du har lagt inn en bestilling, sendt en forespørsel eller besøkt nettstedet vårt

1. Om denne personvernerklæringen og hvem vi er

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan selskapene i Awaze-gruppen (du finner mer informasjon selskapene her: https://www.awaze.com) behandler personopplysningene dine når du legger inn en bestilling eller bestillingsforespørsel via oss, besøker nettstedet vårt, kontakter oss eller bruker våre tjenester, herunder vårt trådløse nettverk. Den behandlingsansvarlige er:

 • Awaze Vacation Rentals Ltd hvis du bestiller eller sjekker mulighetene for å bestille et overnattingssted i Storbritannia, besøker våre nettsider som driftes i Storbritannia eller bruker tjenester vi tilbyr fra Storbritannia. Hvis du har personvernrelaterte spørsmål, kan du kontakte Awaze Vacation Rentals Ltd via e-postadressen datachanges@awaze.co.uk
 • Awaze A/S hvis du bestiller eller sjekker mulighetene for å bestille et overnattingssted i Europa (utenom Storbritannia), besøker våre nettsider som driftes i Europa (utenom Storbritannia) eller bruker tjenester vi tilbyr fra Europa (utenom Storbritannia). Hvis du har personvernrelaterte spørsmål, kan du kontakte Awaze A/S via e-postadressen datainformation@awaze.com

Personvernerklæringen vår oppdateres fra tid til annen, og eventuelle oppdateringer legges på nettsidene våre. Vi kontakter deg hvis det skulle bli vesentlige endringer.

2. Hvilke personopplysninger behandler vi, og hvorfor?

Vi behandler kun personopplysningene dine når vi trenger det. Noen eksempler på slike opplysninger:

 • Personopplysninger som navn, kontaktopplysninger (telefonnummer, e-postadresse og hjemmeadresse), kunde-ID samt brukernavn og passord
 • Betalingsinformasjon som for eksempel betalinger til eller fra deg samt IBAN-nummeret eller begrenset informasjon om betalingskortet
 • Bestillingsdetaljer om overnattingssteder og tjenester du har bestilt via oss, bestillingsreferanser og reisedatoer
 • Identifikasjonsopplysninger som passopplysninger eller personnummer når det er påkrevd fordi du for eksempel har booket overnatting på et sted hvor lokal turismelovgivning pålegger oss å samle inn slike opplysninger
 • Kontakthistorikk i form av e-postmeldinger, brev, chatter, anropsregistre og meldinger til og fra deg på sosiale medier
 • Bruksdetaljer, for eksempel IP-adresse, enhetstype, hvordan du bruker eller samhandler med nettstedet vårt, e-postmeldinger, innhold eller annonser (f.eks. sider du har besøkt, lenker du har klikket og overnattingssteder du har sett på). I våre regler for informasjonskapsler (du finner en lenke til dem nederst på denne siden) finner du mer informasjon om dette.

Vanligvis samler vi ikke inn spesielle kategorier av personopplysninger, men fra tid til annen kan dette bli nødvendig for å kunne levere tjenester til deg, hvis du for eksempel oppgir helseopplysninger, herunder om nedsatt bevegelsesevne, som vi trenger for å forsikre oss om at vi kan dekke dine behov. Det kan også bli nødvendig av hensyn til forsikringsformål eller juridiske formål hvis du utsettes for et uhell på et overnattingssted du har bestilt via oss, og medisinske data må oppgis i forbindelse med forsikringskravet.

Lovgivningen eller avtalen pålegger deg å oppgi visse personopplysninger. Hvis du ikke oppgir dem, kan det hende at vi ikke kan inngå eller overholde avtalen vår med deg slik at bestillingen din må kanselleres. I så fall vil vi gi deg beskjed om dette, og vi har da ikke lenger noen forpliktelser overfor deg.

Vanligvis innhenter vi personopplysninger direkte fra deg, men vi kan også få slike opplysninger fra tredjeparter. Eksempler:

 • hvis du bestiller via en av partnerne våre
 • fra andre personer i reisefølget ditt
 • hvis du deltar i en konkurranse relatert til oss via en tredjepart

Hvis du oppgir informasjon om andre personer når du legger inn en bestilling, vil denne personvernerklæringen også gjelde for personopplysningene du har oppgitt om dem. Du bør derfor gjøre dem oppmerksom på denne personvernerklæringen.

Vi kan bruke personopplysningene dine til alle formålene som angis nedenfor, avhengig av hvordan du samhandler med oss.

Formål med behandlingen

Personopplysninger som brukes

Juridisk grunnlag for behandlingen

At vi skal gjennomføre og håndtere din bestilling eller tilhørende reisearrangementer, herunder motta betaling og tilbakebetale/refundere beløp

Personopplysninger, betalingsinformasjon, identifikasjonsdetaljer

Avtale

Samtykke

Administrere din nettbaserte konto hos oss

Personopplysninger

Samtykke

Berettiget interesse i å levere god kundeservice

Registrere alle økonomiske transaksjoner med deg

Betalingsdetaljer

Juridisk forpliktelse

Invitere deg til å vurdere/anmelde tjenestene våre

Personopplysninger, bestillingsdetaljer

Berettiget interesse i å forstå hvordan virksomheten vår oppfattes og forbedre tjenestene våre

Sende servicemeldinger, inkludert bestillingsoppdateringer og vilkårsendringer

Personopplysninger

Avtale

Berettiget interesse i å holde kundene våre oppdatert

Håndtere din deltakelse i eventuelle kampanjer, tilbud eller konkurranser du velger å delta i

Personopplysninger

Samtykke

Gi deg det du måtte be om av detaljer eller informasjon

Personopplysninger

Samtykke

Levere og forbedre vår kundeservice og kundestøtte, inkludert kvalitetskontroll og opplæring

Personopplysninger, bestillingsdetaljer, kontakthistorikk

Berettiget interesse i å forbedre tjenestene våre, lære opp personell, føre logger og løse problemer

Levere personlig tilpassede tjenester ved for eksempel, når det tillates, å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt slik at vi kan huske innstillinger og tidligere handlinger, for eksempel hvilke overnattingssteder du har sjekket på nettstedet vårt.

Bruksdetaljer

Samtykke

Berettiget interesse i å levere den beste nettleseropplevelsen

Overvåke nettstedet, inkludert ytelsen og sikkerheten og, når det tillates, analysere gjestenes atferd på nettstedet for å beskytte det og gjøre det enda bedre.

Bruksdetaljer

Samtykke

Berettiget interesse i å vedlikeholde et sikkert nettsted med høy integritet samt levere den beste nettleseropplevelsen

Gjennomføre markedsføringsaktiviteter. I tillegg til å sende ut nyhetsbrev, bruker vi også bestillings- og bruksopplysninger til å sende annonser som er personlig tilpasset til deg eller tilsvarende målgrupper, på nettsteder og sosiale medier. I den forbindelse leverer vi hashed (kryptert) informasjon til tredjeparts annonseringspartnere som Facebook og Google.

Personopplysninger, bestillingsdetaljer, bruksdetaljer

Samtykke

Berettiget interesse i å finne ut hvilke av tjenestene våre du kan være interessert i, og fortelle deg om dem

Levere kontaktopplysningene dine til en tredjepart som kan hjelpe deg hvis det skulle oppstå en krise eller en annen uforutsett hendelse mens du er på reise.

Personopplysninger

Berettiget interesse i å beskytte virksomheten vår og kundene våre

Analyse og produktforbedring. Dette omfatter testing, arbeid med sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, dataanalyse, statistikk, forbedring av nettsted og kommunikasjon samt utvikling av nye produkter og tjenester. Hvis mulig bruker vi anonymiserte data til å gjøre dette, men kan fra tid til annen trenge å bruke personopplysninger. Hvis du for eksempel får tekniske problemer med nettstedet vårt, kan vi trenge å bruke informasjon om enheten din.

Alle data

Berettiget interesse i å evaluere tjenestene våre og forbedre virksomheten vår

For juridiske formål. Herunder behandling av juridiske krav, sørge for overholdelse av våre bestillingsvilkår og andre avtaler, overholdelse av råd fra myndighetene, lovpålagte krav og juridiske forpliktelser samt for å oppdage, hindre og rapportere om lovbrudd.

Alle data

Juridisk forpliktelse

Berettiget interesse i å beskytte virksomheten vår samt bistå påtalemyndighet og offentlige instanser

 

Når særlige kategorier av personopplysninger er påkrevd ut fra noen av disse formålene, bruker vi dem når du enten uttrykkelig har samtykket til det, selv har offentliggjort opplysningene eller når det er et rettskrav.

 

3. Dele dataene dine innenfor Awaze-gruppen

Vi er en del av Awaze-gruppen med selskap (opplistet i www.awaze.com), og noen ganger bruker vi felles teknologi slik at dine personopplysninger kan bli delt med andre selskap i Awaze-gruppen samt deres ansatte, entreprenører og tjenesteleverandører. Dette påvirker ikke formålene vi bruker personopplysningene dine for, inkludert følgende formål:

 • behandle bestillingen din,
 • tilby god kundeservice,
 • oppdage, hindre og rapportere om lovbrudd,
 • overvåke nettstedet vårt og
 • markedsføre aktiviteter når det tillates.

Vi deler også anonymiserte data for analyseformål og produktforbedring. Begrunnelsen for delingen innenfor Awaze-gruppen er basert på vår berettigede interesse i å levere en god tjeneste, forbedre tjenestene våre og beskytte virksomheten. Selskapene i gruppen fungerer enten som vår databehandler eller felles behandlingsansvarlige, og vi har inngått en avtale om datadeling innenfor gruppen som sørger for at dataene behandles sikkert og i henhold til gjeldende lover.

4. Dele dataene dine med selskap utenfor Awaze-gruppen

For å kunne levere tjenestene våre og drive virksomheten vår, kan vi dele personopplysningene dine med:

 • de som eier eller leier ut ferieboligen du har bestilt, herunder deres tjenesteleverandører når det er nødvendig, for eksempel renholdere og nøkkelpassere (det kan inkludere telefonnummeret, e-postadressen og bostedsadressen din når det er nødvendig i forbindelse med bestillingen. Det kan også inkludere identifiserende opplysninger når det er lovpålagt, for eksempel i lovgivning om turistavgifter)
 • tjenesteleverandører som fungerer som databehandlere og leverer IT- og systemadministrasjon, nettstedhosting og -støtte, markedsføring, kundestøtte, rengjøring og vedlikehold samt kundevurderingstjenester
 • profesjonelle rådgivere som for eksempel bankforbindelser, advokater, revisorer, regnskapsførere og forsikringsselskaper som leverer tjenester til oss
 • tredjeparts annonsepartnere
 • vår(e) foretrukne forsikringsleverandør(er) (hvis du kjøper en forsikringspolise vi tilbyr)
 • betalingskortselskaper
 • leverandører av betalingstjenester
 • offentlige etater samt lovgivende og andre myndigheter
 • tredjeparter vi kan måtte samarbeide med om å levere tjenester eller realisere reiseplaner på vegne av deg, for eksempel feriesteder, ferieparker, forvaltningsselskaper og eierforeninger
 • tredjeparts bestillings- eller distribusjonsplattformer, reisebyråer og partnerselskaper
 • tredjeparter som vi velger å selge, overføre eller fusjonere deler av aktivaene våre eller virksomheten vår til eller med, eller virksomheter vi kjøper eller fusjonerer med
 • tredjeparter du har gitt oss samtykke til å snakke med, inkludert meglere

Tredjeparter er pålagt å behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Når en tredjepart opptrer på vegne av oss, tillater vi ikke at de bruker personopplysningene dine til egne formål, og vi sørger for at de har etablert egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine.

 

5. Overføringer til andre land

Vi er en global virksomhet som bruker leverandører fra hele verden. Dette betyr at vi noen ganger trenger å overføre personopplysningene dine til land utenfor Storbritannia og EU. Dette gjør vi kun når vi er sikre på at mottakeren har etablert tilstrekkelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine på en måte som samsvarer med og respekterer personvernlovgivningen i Storbritannia og EU. I slike tilfeller sjekker vi at minst ett av følgende sikkerhetstiltak er etablert:

 • en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå
 • godkjente avtalefestede tiltak og, når det er nødvendig, ytterligere tiltak.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om reglene våre for overføring av opplysninger.

 

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi vil kun lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig ut fra mengden og typen opplysninger, om opplysningene er sensitive, hvor store skadevirkninger uautorisert bruk eller videreformidling vil kunne ha, hensikten med behandlingen av personopplysningene, juridiske eller myndighetspålagte krav samt eventuelle relevante bransjestandarder eller retningslinjer. Når vi ikke lenger trenger personopplysningene dine, sørger vi for at de blir fjernet eller slettet på en sikker måte eller anonymisert slik at de ikke lenger kan brukes til å identifisere deg.

 

7. Dine rettigheter

Under visse omstendigheter har du rett til følgende:

 • Be om å få tilgang til en kopi av personopplysninger vi har om deg (også kalt «den registrertes rett til innsyn»).
 • Be om at vi korrigerer upresise eller ufullstendige personopplysninger vi har om deg. Husk at du kan oppdatere kontaktopplysningene dine via «My Account».
 • Be oss om å slette dine personopplysninger når det ikke finnes noen god grunn til at vi fortsetter å behandle dem (også kalt «retten til å bli glemt»).
 • Protestere mot at vi bruker dataene dine til direkte markedsføring eller, i noen tilfeller, bruker dem basert på våre berettigede interesser.
 • Be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du kan be oss begrense vår behandling av personopplysningene dine hvis du for eksempel bestrider riktigheten av personopplysningene vi har om deg.
 • Be om dataportabilitet, noe som innebærer at vi overfører personopplysningene du har oppgitt til oss, enten direkte til deg eller til en tredjepart.
 • Trekke tilbake samtykket når vår behandling er basert på ditt samtykke til behandlingen.

Du skal ikke betale noe for å håndheve rettighetene dine, men hvis anmodningen er ubegrunnet eller urimelig, kan vi kreve et rimelig gebyr fra deg eller nekte å overholde forespørselen. Det kan hende at vi ber deg om ytterligere opplysninger for å verifisere identiteten din og for å identifisere opplysningene du henviser til.

Ta kontakt med oss hvis du vil håndheve noen av disse rettighetene. Vi prøver å svare på henvendelser innen en måned, men kan utvide denne fristen med to måneder når det tillates, og vil da varsle deg om det.

Du kan når som helst kontakte relevant tilsynsmyndighet hvis du har spørsmål eller vil klage på vår bruk av personopplysningene dine. Du kan for eksempel kontakte Information Commissioner i Storbritannia (https://ico.org.uk) eller Datatilsynet i Danmark (https://www.datatilsynet.dk/), men vi oppfordrer deg til først å ta kontakt med oss, slik at vi kan hjelpe deg.

 

 

 

 

Eiere – hvis du leier ut, sjekker om du kan leie ut eller har blitt kontaktet av oss med spørsmål om du vil leie ut ferieboligen din via oss, eller hvis du har besøkt nettstedet vårt eller brukt appen vår

1. Om denne personvernerklæringen og hvem vi er

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan selskapene i Awaze-gruppen (du finner mer informasjon om selskapene her https://www.awaze.com) behandler personopplysningene dine hvis du leier ut, har sjekket mulighet for å leie ut eller blitt kontaktet av oss om å leie ut en feriebolig, besøker nettstedet vårt eller bruker appen vår. Den behandlingsansvarlige er:

 • Awaze Vacation Rentals Ltd hvis du leier ut, sjekker om du kan leie ut eller har blitt kontaktet av oss med spørsmål om å leie ut ferieboligen din i Storbritannia via oss, besøkt våre Storbritannia-baserte nettsteder eller brukt appen vår i Storbritannia. Hvis du har personvernrelaterte spørsmål, kan du kontakte Awaze Vacation Rentals Ltd via e-postadressen datachanges@awaze.co.uk
 • Vacation Rental SARL hvis du leier ut, sjekker om du kan leie ut eller har blitt kontaktet av oss med spørsmål om å leie ut en feriebolig i Frankrike via oss. Hvis du har personvernrelaterte spørsmål, kan du kontakte Vacation Rental SARL via e-postadressen datainformation@awaze.com
 • Awaze A/S hvis du leier ut, sjekker om du kan leie ut eller har blitt kontaktet av oss med spørsmål om å leie ut ferieboligen din i resten av Europa via oss, besøkt våre europeiske nettsteder (utenom Storbritannia) eller brukt appen vår utenfor Storbritannia. Hvis du har personvernrelaterte spørsmål, kan du kontakte Awaze A/S via e-postadressen datainformation@awaze.com

 

Personvernerklæringen vår oppdateres fra tid til annen, og eventuelle oppdateringer legges på nettsidene våre. Vi kontakter deg hvis det skulle bli vesentlige endringer.

2. Hvilke personopplysninger behandler vi, og hvorfor?

Vi behandler kun personopplysningene dine når vi trenger det. Noen eksempler på slike opplysninger:

 • Personopplysninger som navn, kontaktopplysninger (telefonnummer, e-postadresse og gateadresse), bruker-ID, fødselsdato samt brukernavn og passord
 • Økonomiske opplysninger som for eksempel betalinger til eller fra deg samt kontoopplysninger og organisasjonsnummer når det er påkrevd
 • Utleieopplysninger, for eksempel avtalen om å leie ut ferieboligen din gjennom oss, mer informasjon om utleieboligen, og et lisens-/registrerings-/tilgangsnummer eller tilsvarende på steder hvor det er påkrevd
 • Kontakthistorikk i form av e-postmeldinger, brev, chatter, anropsregistre og meldinger til og fra deg på sosiale medier
 • Bruksdetaljer, for eksempel IP-adresse, enhetstype, enhets-ID, hvordan du bruker eller samhandler med nettstedet vårt, e-postmeldinger, innhold, annonser eller app (f.eks. sider du har besøkt, lenker du har klikket og overnattingssteder du har sett på). I våre regler for informasjonskapsler (du finner en lenke til dem nederst på denne siden) finner du mer informasjon om dette.

Lovgivningen eller avtalen pålegger deg å oppgi visse personopplysninger. Hvis du ikke oppgir dem, kan det hende at vi ikke kan inngå eller overholde avtalen vår med deg og at vi kan kansellere tjenesteleveringen til deg. I så fall vil vi gi deg beskjed om dette, og vi har da ikke lenger noen forpliktelser overfor deg.

Vi kan også samle inn og behandle kontaktopplysningene til en tredjepart som er utpekt av deg, for eksempel en vaktmester eller renholder, og som du deler med oss. Hvis du oppgir slike opplysninger til oss, må du forsikre deg om at tredjeparten har fått tilgang til denne personvernerklæringen.

Vanligvis innhenter vi personopplysninger direkte fra deg. Noen ganger kan vi samle inn personopplysninger fra noen som med ditt samtykke henviser deg til oss, fra eieren av boligen (hvis du for eksempel er engasjert som vaktmester eller renholder), offentlig tilgjengelige kilder og selskap som er involvert i bygging eller salg av ferieboliger.

Vi kan bruke personopplysningene dine til alle formålene som angis nedenfor, avhengig av hvordan du samhandler med oss.

Formål med behandlingen

Personopplysninger som brukes

Juridisk grunnlag for behandlingen

Leie ut ferieboligen din, herunder gjennomføre betalinger og levere relaterte tjenester ved for eksempel å henvise deg til en leverandør av boblebad (med ditt samtykke)

Personopplysninger, betalingsinformasjon, utleieinformasjon

Avtale

Samtykke

Administrere din nettbaserte konto hos oss

Personopplysninger, utleieinformasjon, betalingsdetaljer

Samtykke

Berettiget interesse i å levere god kundeservice

Registrere alle økonomiske transaksjoner med deg

Betalingsdetaljer

Juridisk forpliktelse

Sende servicemeldinger, inkludert bestillingsoppdateringer og vilkårsendringer

Personopplysninger

Avtale

Berettiget interesse i å holde kundene våre oppdatert

Belønne eierne våre ved for eksempel å sende deg en gave

Personopplysninger

Berettiget interesse i å bevare et godt forhold til eierne våre

For å invitere deg til å svare på spørreundersøkelser om din leieopplevelse.

Personopplysninger

Berettiget interesse i å få innsikt i leieopplevelsen din og forbedre tjenestene våre.

Gi deg det du måtte be om av detaljer eller informasjon

Personopplysninger

Samtykke

Levere og forbedre vår kundeservice og kundestøtte, inkludert kvalitetskontroll og opplæring

Personopplysninger, utleieinformasjon, kontakthistorikk

Berettiget interesse i å forbedre tjenestene våre, lære opp personell, føre logger og løse problemer

Skaffe deg personlig tilpassede tjenester ved at vi for eksempel, når det tillates, kan identifisere deg når du bruker nettstedet vårt eller appen vår, slik at vi kan huske tidligere handlinger og innstillinger som for eksempel språkinnstillinger.

Bruksdetaljer

Samtykke

Berettiget interesse i å levere den beste nettleseropplevelsen

Overvåke nettstedet, herunder ytelse og sikkerhet og, når det tillates, analysere gjestenes atferd på nettstedet og i appen slik at vi kan beskytte og forbedre nettstedet og appen.

Bruksdetaljer

Samtykke

Berettiget interesse i å vedlikeholde integriteten og sikkerheten i nettstedet og appen samt levere den beste nettleseropplevelsen

Gjennomføre markedsføringsaktiviteter. I tillegg til å sende ut kampanjemateriell og nyhetsbrev, bruker vi også informasjon om utleie og bruk til å sende annonser som er personlig tilpasset til deg eller tilsvarende målgrupper, på nettsteder og sosiale medier. I den forbindelse leverer vi hashed (kryptert) informasjon til tredjeparts annonseringspartnere som Facebook og Google.

Personopplysninger, utleieinformasjon, bruksinformasjon

Samtykke

Berettiget interesse i å finne ut hvilke av tjenestene våre du kan være interessert i, og fortelle deg om dem

Analyse og produktforbedring. Dette omfatter testing, arbeid med sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, dataanalyse, statistikk, forbedring av nettstedet og appen samt utvikling av nye produkter og tjenester. Hvis mulig bruker vi anonymiserte data til å gjøre dette, men kan fra tid til annen trenge å bruke personopplysninger. Hvis du for eksempel får tekniske problemer med nettstedet vårt, kan vi trenge å bruke informasjon om enheten din.

Alle data

Berettiget interesse i å evaluere tjenestene våre og forbedre virksomheten vår

For juridiske formål. Herunder behandling av juridiske krav, sikre overholdelse av våre leievilkår og andre avtaler, overholdelse av råd fra myndighetene, lovpålagte krav og juridiske forpliktelser samt for å oppdage, hindre og rapportere om lovbrudd.

Alle data

Juridisk forpliktelse

Berettiget interesse i å beskytte virksomheten vår samt bistå påtalemyndighet og offentlige instanser

 

3. Dele dataene dine innenfor Awaze-gruppen

Vi er en del av Awaze-gruppen med selskap (opplistet i www.awaze.com), og noen ganger bruker vi felles teknologi slik at dine personopplysninger kan bli delt med andre selskap i Awaze-gruppen samt deres ansatte, entreprenører og tjenesteleverandører. Dette påvirker ikke formålene vi bruker personopplysningene dine for, inkludert følgende formål:

 • tilrettelegge for utleie av ferieboligen, inkludert registrere overnattingsstedet ditt på ulike bestillingsplattformer innenfor Awaze-gruppen,
 • tilby god kundeservice,
 • oppdage, hindre og rapportere om lovbrudd,
 • overvåke nettstedet og appen vår, og
 • markedsføre aktiviteter når det tillates.

Vi deler også anonymiserte data for analyseformål og produktforbedring. Begrunnelsen for delingen innenfor Awaze-gruppen er basert på vår berettigede interesse i å levere en god tjeneste, forbedre tjenestene våre og beskytte virksomheten. Selskapene i gruppen fungerer enten som vår databehandler eller felles behandlingsansvarlige, og vi har inngått en avtale om datadeling innenfor gruppen som sørger for at dataene behandles sikkert og i henhold til gjeldende lover.

4. Dele dataene dine med selskap utenfor Awaze-gruppen

For å kunne levere tjenestene våre og drive virksomheten vår, kan vi dele personopplysningene dine med:

 • personer som leier feriebolig hos deg (dette kan inkludere telefonnummer, e-postadresse og bostedsadresse når det er nødvendig i forbindelse med utleievirksomheten, for eksempel hvis du har ansvar for å utlevere nøkkelen eller en person trenger å kontakte deg om oppholdet eller for å løse problemer)
 • tjenesteleverandører som fungerer som databehandlere, som leverer IT- og systemadministrasjon, hosting og kundestøtte for nettsider og app, markedsføring, kundestøtte samt rengjørings- og vedlikeholdstjenester
 • profesjonelle rådgivere som for eksempel bankforbindelser, advokater, revisorer, regnskapsførere og forsikringsselskaper som leverer tjenester til oss
 • tredjeparts annonsepartnere og reisebyråer
 • betalingskortselskaper
 • leverandører av betalingstjenester
 • offentlige etater samt lovgivende og andre myndigheter
 • tredjeparter som vi velger å selge, overføre eller fusjonere deler av aktivaene våre eller virksomheten vår til eller med, eller virksomheter vi kjøper eller fusjonerer med
 • tredjeparter du har godkjent at vi kan snakke med

Tredjeparter er pålagt å behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Når en tredjepart opptrer på vegne av oss, tillater vi ikke at de bruker personopplysningene dine til egne formål, og vi sørger for at de har etablert egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine.

5. Overføringer til andre land

Vi er en global virksomhet som bruker leverandører fra hele verden. Dette betyr at vi noen ganger trenger å overføre personopplysningene dine til land utenfor Storbritannia og EU. Dette gjør vi kun når vi er sikre på at mottakeren har etablert tilstrekkelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine på en måte som samsvarer med og respekterer personvernlovgivningen i Storbritannia og EU. I slike tilfeller sjekker vi at minst ett av følgende sikkerhetstiltak er etablert:

 • en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå
 • godkjente avtalefestede tiltak og, når det er nødvendig, ytterligere tiltak.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om reglene våre for overføring av opplysninger.

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi vil kun lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig ut fra mengden og typen opplysninger, om opplysningene er sensitive, hvor store skadevirkninger uautorisert bruk eller videreformidling vil kunne ha, hensikten med behandlingen av personopplysningene, juridiske eller myndighetspålagte krav samt eventuelle relevante bransjestandarder eller retningslinjer. Når vi ikke lenger trenger personopplysningene dine, sørger vi for at de blir fjernet eller slettet på en sikker måte eller anonymisert slik at de ikke lenger kan brukes til å identifisere deg.

7. Dine rettigheter

Under visse omstendigheter har du rett til følgende:

 • Be om å få tilgang til en kopi av personopplysninger vi har om deg (også kalt «den registrertes rett til innsyn»).
 • Be om at vi korrigerer upresise eller ufullstendige personopplysninger vi har om deg. Du kan oppdatere kontaktopplysningene dine via Min konto.
 • Be oss om å slette dine personopplysninger når det ikke finnes noen god grunn til at vi fortsetter å behandle dem (også kalt «retten til å bli glemt»).
 • Protestere mot at vi bruker dataene dine til direkte markedsføring eller, i noen tilfeller, bruker dem basert på våre berettigede interesser.
 • Be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du kan be oss begrense vår behandling av personopplysningene dine hvis du for eksempel bestrider riktigheten av personopplysningene vi har om deg.
 • Be om dataportabilitet, noe som innebærer at vi overfører personopplysningene du har oppgitt til oss, enten direkte til deg eller til en tredjepart.
 • Trekke tilbake samtykket når vår behandling er basert på ditt samtykke til behandlingen.

Du skal ikke betale noe for å håndheve rettighetene dine, men hvis anmodningen er ubegrunnet eller urimelig, kan vi kreve et rimelig gebyr fra deg eller nekte å overholde forespørselen. Det kan hende at vi ber deg om ytterligere opplysninger for å verifisere identiteten din og for å identifisere opplysningene du henviser til.

Ta kontakt med oss hvis du vil håndheve noen av disse rettighetene. Vi prøver å svare på henvendelser innen en måned, men kan utvide denne fristen med to måneder når det tillates, og vil da varsle deg om det.

Du kan når som helst kontakte relevant tilsynsmyndighet hvis du har spørsmål eller vil klage på vår bruk av personopplysningene dine. Du kan for eksempel kontakte Information Commissioner i Storbritannia (https://ico.org.uk) eller Datatilsynet i Danmark (https://www.datatilsynet.dk/), men vi oppfordrer deg til først å ta kontakt med oss, slik at vi kan hjelpe deg.