Best-pris-garanti

dansommer tilbyr Best Pris Garanti

Vi ønsker at dere føler dere trygge når dere bestiller sommerhus via dansommer. Vi vet at prisen er utrolig viktig i denne sammenheng, og derfor har vi innført en "Best Pris Garanti" som gjelder alle våre feriehus. For dansommers ”Best-pris-garanti” gjelder følgende:

♦ Ved booking av et dansommer feriehus i Danmark garanterer vi at det valgte tidspunktet og de valgte betingelsene alltid den beste pris i markedet.

 Skulle dette feriehuset i samme bookingperiode og til samme betingelser kunne leies billigere i samme tidsrom hos en annen tilbyder f.eks. internettportal, reiseformidler, i et annen katalog eller hos et reisebyrå i det samme land, vil vi refundere differensen av leiebeløpet
.

Sammenligningsgrunnlaget med dansommers pris vil være den pris som vises i den andres formidlers katalog hhv. booking hos den andre formidleren og som huset ville kunne bookes til. Reisetidsrommet og personantallet ved det andre tilbudet skal stemme overens med dansommers tilbud. Eventuelle skatte- eller avgiftsforhøyelser, kortfristede prissendringer hos den andre formidleren etter deres booking, individuelt forhandlede rabatter såvel som svingninger i valutakurser og spesielle særtilbud er unntaket fra dansommers ”Best-pris-garanti”.