Spørsmål om booking

Hvordan booker jeg en feriebolig?

Du kan booke den direkte her på vår hjemmeside. Du er naturligvis også velkommen til å kontakte vår salgsavdeling på tlf. 21 99 90 10 eller dansommer@dansommer.no Salgsavdelingen har åpent mandag-fredag kl. 9.00-18.30, men er lukket lørdag og søndag.


Hva innebærer "Elektroniske Dokumenter"?

Det fremsendes en e-mail med en link til "My Booking" umiddelbart etter bestillingen, hvor betalingsopplysninger oppgis og leiedokumenter kan lastes ned etter 100 % betaling. Har du betalt med Dankort/kredittkort, er leiedokumentene til rådighet umiddelbart etter at bookingen er foretatt.

OBS! Det sendes ingenting med alminnelig post. Det hele foregår via mail og på vår hjemmeside. Ønsker du derimot å motta leiedokumenterne med alm. post, skal du kontakte vår salgsavdeling. Se Hvordan booker jeg feriebolig?


Hvor beskyttet er mine personlige opplysninger?

Alle oplysninger som du opplyser når du booker en feriebolig her på hjemmesiden, sendes sikkert via SSL-kryptering til dansommer.

Når kan jeg foreta en bestilling?

En bestilling til innværende sesong kan alltid foretas. Fra midten av et kalenderår har du også mulighet for å bestille til det kommende år. Hvis ”drømmehuset” enda ikke er frigjort, kan du oporette en forreservasjon gjennom vårt salgskontor og etterfølgende få endelig beskjed om bestilling er mulig eller ikke. I utlandet er noen av feriehusene på ”request”, dvs. forespørsel hos huseieren før en bestilling kan foretas. I disse tilfellene skal det fulle leiebeløpet innbetales til oss før forespørslen foretas.

Hvilken sikkerhet har jeg?

Når du booker et feriehus hos dansommer er du automatisk sikret av vår Trygghetspakke som består av avbestillingssikring - Pengene-Retur-Garanti - Best-Price-Garanti.
Det er også muligt at tilkøbe et Tillæg til Tryghedspakken


Hvordan kan jeg endre eller annullere min bestilling?

Du skal straks kontakte vår salgsavdeling på dansommer@dansommer.no eller tlf. 21 99 90 10 , hvis du skulle ønske å endre din bestilling. Betingelser og evt. gebyrer kan du finne i våre leiebetingelser.

Hvordan foregår betalingen?

Leiebeløpet betales i 2 rater, hvor 1. rate skal være hos oss 8 dager etter at bestillingen er foretatt. 1. rate utgør 25 % av leiebeløpet. Ved bestilling av en feriebolig senere enn 8 uker før leieperiodens start, skal hele leiebeløpet være hos oss senest 8 dager etter at bestillingen er foretatt. Ved bestilling mindre enn 6 uker før ankomst skal hele leien straks betales pr. netbank eller bankoverførsel, hvoretter leiebeviset tilsendes. Ved betaling med Dankort eller kreditkort blir oppkreving av 1. rate, eller ved kortfristede bestillinger, blir det fulle leiebeløp automatisk trukket den første etterfølgende hverdag av vårt bokholderi. 2. rate oppkreves automatisk 6 uker innen ankomstdagen.


Hvis du får nytt kort

Hvis du får nytt kort mellom første og andre rate, skal du opplyse oss om dette før 2. rate forfaller. I motsatt tilfelle kan betaling av andre rate nemlig ikke gennomføres.


Kan grupper / ungdomsgrupper leie feriehus?

Enkelte huseiere ønsker ikke grupper / ungdomsgrupper som gjester i feriehuset. Dette vil som oftest være angitt i husbeskrivelsen. Grupper og Ungdomsgrupper defineres som en gruppe på minimum 6 personer, som ikke er familier eller par. Grupper skal anmeldes og dansommer forbeholder seg rett til å avvise disse. Hvis gruppen ikke er forutanmeldt, kan dansommer på ethvert tidspunkt avvise en gruppe ved ankomst eller under feriehusoppholdet. Den som booker oppholdet skal være fylt 25 år. Grupper betaler senest ved ankomst et depositumsbeløp, som består av feriehusets ordinære depositum og et tillegg på kr. 3.500,- pr. angitt person på leiebeviset. I tillegg er bestilling av sluttrengjøring obligatorisk, når dette ikke allerede er en del av leiebetingelsene ved det pågjeldende feriehus. Se også våre leiebetingelser
 

Hvorfor må jeg betale et skadedepositum?

Skadedepositumet er en sikkerhet for huseier for å dekke eventuelle skader eiendommen måtte bli påført under oppholdet. Vennligst merk: dersom du forårsaker en skade ved et uhell blir du selv enig med huseier om hvilket beløp som skal betales.

I feriehusene hvor du betaler for forbrukskostnadene er dette normalt trukket fra depositumet ved avreise. 

Skadedepositum båt: Hvis feriehuset har en båt enten inkludert i leieprisen eller til utleie kan du bli bedt om å betale et depositum for båten.

Hvordan betaler jeg skadedepositum / forhåndsbetaling?

Vanligvis betaler du depositumet eller forhåndsbetalingen til huseier eller representant for feriehuset når du ankommer feriehuset. I de fleste tilfeller betaler man i den lokale valutaen på destinasjonen.

I Danmark kan man betale dette allerede ved booking, eller kan man vente og betale dette når man henter nøkkel i vårt servicekontor eller fra representant for feriehuset. I det tilfellet kan man velge om man ønsker å betale med kredittkort eller kontant. Vi anbefaler å betale når du booker din ferie, for å spare tid når du skal hente nøkkelen til feriehuset.  

Når blir skadedepositumet / forhåndsbetalingen refundert?

I alle land bortsett fra Danmark vil huseier / kontaktperson refundere skadedepositumet / forhåndsbetalingen når du returnerer nøkkelen. I noen få tilfeller blir depositumet refundert over bankoverføring, derfor anbefaler vi at du har med dine IBAN og Swift nummer. 

I Danmark, hvor du forhåndsbetaler på noen feriehus, vil forbrukskostnadene trekkes fra forhåndsbetalingen. Rundt tre uker etter avreise vil resterende beløp refunderes med enten bankoverføring eller tilbake til kredittkortet du betalte reisen eller forhåndsbetalingen med. 

Skulle forbrukskostnadene overgå det forhåndsbetalte beløpet, eller at eventuelle skader overgår depositumet, vil du faktureres for det resterende beløpet. 

Hvorfor skal jeg betale kurskatt/turistskatt?

De lokale myndighetene i mange av de europeiske landene krever turistskatt av dem som gjester landet. Vanligvis blir det oppkrevet et beløp pr. person/pr. dag. Beløpet svinger meget fra land til land. Turistskatten skal betales ved ankomsten til nøkkelpersonen/eieren.