Verdt å vite - Slovenia

1. Ankomst og avreise

På leiebeviset finner dere informasjon om når dere kan flytte inn og når dere må flytte ut av ferieboligen. Tidspunktene for inn- og utflyting, som står angitt på leiebeviset, er til enhver tid gjeldende. Om det ikke er angitt noe annet er ankomst mellom kl. 16.00 og 20.00 og avreise senest kl. 10.00. Nøkkelen utleveres normalt kun mot fremvisning av det originale leiebeviset.
Dersom dere blir forsinket, skal dette meddeles huseier eventuelt dennes kontaktperson. Huseieren er uansett glad for å få beskjed om ankomsttidspunktet, selv om dette er innenfor det tidsrom som står angitt på leiebeviset. Benytt serviceformularet som følger med leiepapirene. Bemerk vennligst at selv om man ankommer feriehuset før angitt ankomsttidspunkt, vil nøkkelen først bli levert på avtalt ankomsttidspunkt. En senere ankomst enn det som er angitt, er bare mulig hvis dette på forhånd forespørres samt aksepteres av huseier. Under visse omstendigheter kan en senere ankomst avtales mot betaling av et gebyr til huseier. Som regel er det huseier selv som står for nøkkelutleveringen. Vi ber om forståelse for at det ikke må forventes all verdens språkkunnskaper.

2. Feriehusets størrelse og innredning

Kvadratmeterstørrelsen som står i katalogen, angir ferieboligens utvendige mål. Det innvendige mål kan være opptil 15 % mindre. De aller fleste av våre ferieboliger er privateide – det vil si individuelle ferieboliger – og derfor innredet etter den enkelte huseiers smak og ressurser. Ferieboligene er utstyrt med dyner eller tepper og hodeputer tilsvarende det personantall som den respektive feriebolig tillater. (Bade)håndklær, kjøkkenhåndklær, rengjøringsmiddel, bordduker, toalettpapir et cetera finnes ikke i ferieboligen med mindre det er angitt noe annet i husbeskrivelsen eller leiepapirene. I enkelte feriehus kan trappene eller stigene opp til annen etasje være bratte og uten gelender; også takhøyden på loft kan være lavere enn normalt. Når det er angitt hagemøbler i husbeskrivelsen, betyr dette som regel ett hagebord og fire hagestoler. Liggestoler, puter og parasoll hører vanligvis ikke med i grunnutrustningen av ferieboligene. Noen feriehus garanterer ekstra gode hagemøbler; se etter symbolet for dette i husbeskrivelsen.
Felles vaskemaskin står som regel i eierens leilighet. Dersom det er klimaanlegg befinner det seg i stuen.

3. Renovering

Når husbeskrivelsen angir årstall for feriehusets renovering, er ikke dette alltid ensbetydende med at hele huset er blitt pusset opp; det kan være at det bare er enkelte rom – som f.eks. bad eller kjøkken – som er blitt renovert.

4. Soverom/senger/soveplasser

Soverommene i ferieboligene er ofte relativt små, og sengene måler ca. 70/85 x 180/190 cm. "Grand lit" betegner en dobbeltseng som er ca. 130 cm bred og egnet for to personer. Dobbeltsenger er ca. 140-180 cm brede. Madrassene er ofte av skumgummi. Selv om det ikke er angitt eksplisitt i beskrivelsen, kan soveplassene referere til utslagbare sovestoler eller sovesofaer. I enkelte tilfeller handler det om rammemadrasser som ligger på gulvet. Soveplassene har gjerne et frottélaken som beskytter madrassen. Husk alltid å benytte dette sammen med alminnelig sengelaken. En hems betegner et åpent loftsrom med skråvegger samt madrasser på gulvet; den nås via en loddrett stige og er ikke egnet for voksne/eldre gjester, men derimot populær blant større barn og unge. Et anneks er et tilbygg eventuelt et mindre hus, ofte uten oppvarmingsmuligheter. Det kan ofte være knapt med skapplass, gjerne mindre enn ett skap til hver person.

5. Bad/WC

Det må forventes en lavere standard og annerledes innredning av bad/WC i feriehusene, sammenlignet med dem i vanlige bolighus. Baderommene er ofte små, og dusjen er ikke nødvendigvis separat. Dusjarmaturet er ofte koblet til håndvasken eller badekaret. Varmtvannet kommer ofte fra en varmtvannstank på ca. 50 liter; denne er gjerne koblet til et automatisk strømspareprogram og må derfor aldri skrus av. Husene er ofte tilsluttet en septiktank; kast derfor aldri bleier, vatt, bind og lignende i toalettet.

6. Feriehus med boblebad og/eller innendørs/utendørs svømmebasseng

Ved bestilling av feriehus minimum 3 dager før ankomst, er hus med innendørs basseng oppvarmet til ca. 24-25°C grader. Ikke bruk såpe, shampoo eller lignende i bassenget eller boblebadet. Utendørs basseng står til rådighet fra ca. 1. mai til ca. 30. september, avhengig av værforhold. Utenfor denne perioden kan bassenget stå uten vann. Vennligst bemerk at utendørs basseng vanligvis ikke er oppvarmet men blir oppvarmet gjennom luften.

6.1 Sparetips for feriehus med innendørs basseng:
- hold dører og vinduer til bassengrommet lukket
- når bassenget ikke er i bruk vennligst legg over bassengduken
- Ikke skru av avfukteren, da dette vil føre til altfor høy luftfuktighet
- reguler gulvvarmen til en konstant temperatur – unngå opp/nedreguleringer
- når et rom ikke benyttes, hold døren lukket og skru varmen ned på 5°C

Massasjebad: På feriehus med et massasjebad blir boblebadet fylt med vann før du ankommer. Dersom du allerede før ankomst vet at du ikke ønsker å benytte boblebadet, ber vi deg vennligst informere det lokale servicekontoret om dette på forhånd, slik at du således kan redusere strømkostnadene.

7. TV, parabol og internett

I ferieboliger med TV uten parabol får man bare inn TV-kanaler fra det respektive land. I ferieboliger med parabol er parabolantennen oftest rettet inn mot tyske eller lokale kanaler og i Ungarn og Polen mot internasjonale kanaler. Kvaliteten kan variere alt etter beliggenheten. Eventuelle justeringer kan kun foretas med tillatelse fra huseier og for gjestens egen regning. 

Vi gjør oppmerksom på at selv om det i husbeskrivelsen framgår mer enn en tv, er det ikke alltid ensbetydende med at man kan se flere programmer samtidig. Ekstra tv vil ofte være tilsluttet samme kanal eller beregnet til spill eller dvd.

Internett er en ekstraytelse som huseieren stiller til din rådighet. Grunnet utfordringer som følge av dårlig dekning i feriehusområdene, og varierende datamengde og –hastighet, kan ikke dansommer stilles ansvarlig for problemer med signaler, antenner, kabler og andre force majeure. Ferieboliger med internettilgang betyr kun mulighet for oppkobling. Gebyr for bruk av internett betales på stedet. Vi gjør oppmerksom på at internettilgang kun kan benyttes av leietakere som er myndige, og at det skal være i overensstemmelse med den gjeldende lovgivning. Om det viser seg at det er begått overtredelser vil vi samarbeide med myndighetene. Hvis dere har spørsmål vedrørende internett forbindelsen i huset før ferien, kan dere kontakte oss og vi vil undersøke det nærmere.

8. Tomten/ankomst

Ferieboligene ligger gjerne på naturtomter. Den angitte tomtestørrelsen betyr derfor ikke at hele arealet ubetinget kan benyttes da det kan bestå av ulendt terreng som for eksempel høyt gress, røys og ur, viltvoksende marker et cetera. Naturen er her overlatt til seg selv.  I noen tilfeller har huseier anlagt kjøkkenhager og- bed i forbindelse med tomten; derfor står ikke alltid hele grunnstykket til rådighet. Vær oppmerksom på at tomten ved en nyoppført feriebolig ikke alltid har rukket å få gress, busker og lignende samt at innkjørselen kan mangle grus.
Veien til ferieboligen er sjeldent asfaltert og bør oftest ikke brukes av sportsbiler eller biler med senket karosseri/lavt chassis. I enkelte områder kan veiene være i vesentlig dårligere stand enn hva man ellers er vant til.
Dersom tomten er inngjerdet er det ikke nødvendigvis slik at gjerdet er lukket, og husdyr må ikke ferdes fritt og uten bånd.
Søreuropa og Polen: Garasjer er vanligvis kun egnet for mindre biler.

9. Avstander

Avstandene som angis, refererer til omtrentlige avstander i luftlinje og skal kun gi en noenlunde pekepinn. Avstanden til nærmeste bademulighet regnes fra tomten og til nærmeste kyst/bredd (hav, fjord eller innsjø); med andre ord ikke nødvendigvis til nærmeste strand eller friluftsbad. Avstanden til innkjøpsmulighet angir avstanden til nærmeste butikk, stor-kiosk eller supermarked. Legg likevel merke til at enkelte butikker kun har åpent i høysesongen, og således kan avstanden i lavsesongen være betydelig lengre. Dansommer kan ikke holdes ansvarlig for at butikker eller restauranter stenger/legges ned.

10. Depositum

Ved ankomst blir dere avkrevet et depositum som avhenger av den respektive ferieboligen, med mindre husbeskrivelsen eller leiepapirene tilsier noe annet. Beløpet skal fremgå av leiepapirene. Summen er avhengig av type og størrelse. Tilbakebetalingen skjer som regel ved avreise. I visse tilfeller blir beløpet overført til bankkonto i etterkant, så husk å ta med dine IBAN-og swiftkoder. Gebyrer ved overføring blir fratrukket depositumsbeløpet. I alle andre ferieboliger blir strømforbruket samt øvrig forbruk av olje, vann, gass etc. trukket fra depositumet ved avreise. Likeledes vil erstatning for skader forårsaket under oppholdet samt mangelfull rengjøring, bli trukket fra depositumet. I så fremt erstatningssummen overstiger depositumets størrelse, vil leier bli fakturert for det skyldige beløpet samt faktureringsgebyr. Vær oppmerksom på at dersom et feriehus leies ut til en ungdomsgruppe, kan det normale depositumsbeløpet økes med NOK 4.000,- per person huset er tillatt for.  Med ungdomsgruppe menes en gruppe på minst 6 personer som hovedsakelig er under 21 år.
Når et feriehus leies ut i forbindelse med jul/nyttår, kan det normale depositumsbeløpet økes med NOK 750,- per person. Ved slike leieforhold kan det stilles krav om obligatorisk sluttrengjøring.

11. Variable forbrukskostnader/oppvarming

Kostnadene for oppvarming, som ikke er inkludert i leiebeløpet, avregnes direkte med huseier eventuelt dennes kontaktperson ved avreise. Mulighetene for oppvarming blir regulert av de til enhver tid gjeldende lover (årstid, tidspunkt på dagen, maksimaltemperatur). Generelt kan man forvente at oppvarming er mulig fra november til april, og at ferieboligene dermed ikke kan varmes opp i de resterende månedene. Likeledes er oppvarmingskostnadene som i husbeskrivelsen står som inklusive i leiebeløpet, begrenset til det ovenstående tidsrom.  Leietaker må betale for energiforbruk for hele leieforholdet, selv om leietaker ikke har brukt feriehuset i hele leieperioden.

12. Rengjøring og obligatorisk sluttrengjøring

Det er en selvfølge at du overlater ferieboligen i rengjort stand til de neste leietagerne. Sluttrengjøring, sengetøy og håndklær er alltid inkludert i leieprisen. På avreisedagen må ferieboligen forlates senest klokken 10.

Selv om sluttrengjøringen er inkludert i leiebeløpet, skal du etterlate ferieboligen i ryddig stand. Møbler skal stå på sine opprinnelige plasser, kjøkkenet skal vaskes, vaskemaskinen tømmes, oppvasken  tas og kjøleskap og komfyr rengjøres. All søppel skal fjernes fra ferieboligen.

13. Husdyr

Noen huseiere ønsker ikke at gjestene tar med husdyr til ferieboligen. Dette vil i så fall være angitt med et symbol i husbeskrivelsen. Dansommer kan dog ikke garantere at det i en slik feriebolig aldri har vært husdyr tidligere. Vi oppfordrer sterkt til å respektere dette forbudet; i så fremt Dansommer konstaterer overtredelse av forbudet, vil gjestene bli bedt om å fjerne husdyret omgående.
Husdyr kan medbringes til de ferieboliger som har angitt et hundesymbol. Hvis dere ønsker å ta med husdyr, så vennligst informer om dette ved bookingen og sørg for nødvendig vaksinasjonsdokumentasjon (spør dyrlegen).
Vær oppmerksom på at det i utgangspunktet bare er lov å ha med 1 husdyr (med mindre det står noe annet i katalogen/Internett). Dersom du vil ha med flere husdyr må du få tillatelse fra boligeieren.

13.1 Ferie med hest:

Dansommer påtar seg intet ansvar hverken for skader på hester under transporten til og fra feriehuset eller for skader på husets inventar og bygninger. Vi anbefaler å tegne en ansvarsforsikring før ankomst.

14. Røykfrie ferieboliger

Røyking er ikke tillatt i feriehuset med mindre annet er spesifisert. Dette betyr imidlertid ikke at det aldri har vært røyking i feriehuset.

15. Kataloginformasjon

Denne informasjonen, samt katalog og internett danner grunnlag for dine reservasjoner i henhold til gjeldene leiebetingelser.

16. Insekter/mus/allergi

Vær oppmerksom på at det kan finnes kilder til allergi (f.eks. midd) også i ferieboligene som har forbud mot husdyr. I ferieboliger som ligger i fri natur, kan det forekomme insekter. Dette gjelder også for sølvfisk, maur, veps, veggelus, benkebitere og mår. Spindelvev dannes i løpet av ganske kort tid, selv om ferieboligen er grundig rengjort. Dansommer kan derfor ikke holdes ansvarlig for dette. Det kan heller ikke alltid forhindres at det kan forekomme tilfeller av mus eller skorpioner. Vennligst opplys huseier/dennes kontaktperson eventuelt det lokale servicekontoret ved tilfeller av større insektforekomster, slik at vi kan sørge for å avhjelpe situasjonen.
Allergi generelt: Dansommer påtar seg intet ansvar for leietagers allergiske reaksjoner i de enkelte ferieboligene.

17. Byggestøy

Dansommer kan ikke kontrollere byggeaktivitet i et område. Således kan det komme støy fra byggeplasser, veiarbeid eller renoveringsarbeid i nærheten av ferieboligen. Husk på at dagens samfunn går sin vante gang – også for lokalbefolkningen i ferielandet. Videre må det påregnes en smule støy fra eventuelt nærliggende flyplasser.

18. Problemer/reklamasjoner

Skulle du ved ankomst mot formodning konstatere mangler ved ferieboligen eller dens inventar, ber vi deg underrette huseier eventuelt huseiers kontaktperson innen 72 timer etter at mangelen ble konstatert. En slik reklamasjon kan ikke skje via e-post, men skal foretas telefonisk eller ved personlig fremmøte hos huseier/ kontaktperson. Mangler vedrørende rengjøring bes meldes straks. Hvis dette ikke fører til en tilfredsstillende løsning innen rimelig tid, bes du underrette det ansvarlige lokalkontoret eller vår hotline på +45 97 97 57 57, som vil forsøke å avhjelpe situasjonen så raskt som mulig. En reduksjon av leieprisen kan kun gjøres gjeldende dersom det har vist seg umulig å avhjelpe problemet.
Så fremt det kreves en uforholdsmessig stor innsats for å avhjelpe problemet, kan avhjelpingen etter Dansommers skjønn komme i form av at det stilles et erstatningshus til rådighet.
Leietager er forpliktet til å sikre seg navnet på den Dansommer-medarbeideren som behandler den aktuelle saken. Videre forplikter leietager seg til å bidra til å unngå at skader, mangler eller følgeskader forverres samt å medvirke til at huseiers og Dansommers eventuelle økonomiske tap holdes så lite som mulig.
I et reklamasjonstilfelle må leietager gi Dansommer en passende frist til å avhjelpe eller utbedre skaden. En for tidlig avreise uten forutgående avtale med Dansommer skjer på leietagers egen regning og risiko. Leietager risikerer da at leieforholdet ikke oppheves og/eller at retten til erstatningskrav bortfaller. Dette skyldes at leietager gjennom sin avreise umuliggjør enhver avhjelping, utbedring av skaden eller eventuell omplassering.
Dersom en reklamasjon under oppholdet etter din mening ikke fører til en tilfredsstillende løsning, bes du sende Dansommer en skriftlig reklamasjon der du angir bookingnummer, slik at vi kan viderebehandle saken. Reklamasjonen må sendes senest 14 dager etter leieperiodens slutt til: Dansommer A/S, Postboks 6439 Etterstad, N0106 Oslo, eventuelt på e-post: dansommer@dansommer.no.
Dansommer anerkjenner ingen reklamasjon på det grunnlag av at andre leietagere eventuelt skal ha fått en bedre feriebolig enn det som er beskrevet i katalogen. Dansommer vil til enhver tid forsøke å etterkomme våre kunders spesifikke ønsker – eksempelvis med hensyn til ferieboligens beliggenhet –, men vi gir ingen garanti.
En eventuell erstatning omfatter bare direkte økonomiske skader. Hverken Dansommer eller huseier kan gjøres ansvarlige for indirekte, økonomiske skader (følgeskader) eller skader av ikke-økonomisk art (ideelle skader).

19. Tips og øvrig informasjon

Les mer om hvert land på nettsiden vår www.dansommer.no

19.1 Kurskatt/turistskatt

Ekstra personer må kun taes med etter avtale med huseieren, og disse skal betale turistskatt til huseieren ved ankomsten. Pass evt. annen identifikasjon skal fremvises for huseieren for registrering.

19.2 Strøm/vannforsyning

Under veldig varme somre eller i perioder med lite nedbør kan det oppstå problemer med vann- og strømforsyningen. Dette har Dansommer ingen innflytelse på. I sådanne tilfeller må du kontakte huseier eventuelt dennes kontaktperson for å få hjelp. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å ha alle elektriske artikler i feriehuset på samtidig, da det kan føre til problemer med strøm forsyningen.
Det kan forekomme at vannet på grunn av det øverste jordlaget får en brun farge, noe som dog ikke er farlig.
Ofte forsynes feriehuset med varmt vann gjennom en beholder, hvor vannet varmes opp ved hjelp av solens stråler.
Vannet på øyene kan komme fra en cisterne. I slike tilfeller ber vi om at man benytter vannmengde med omtanke. I kroatiske feriehus med strømforsyning via solceller kan kun elektriske artikler opp til 12V tilsluttes.

19.3 Forsikring/bilpapirer

Husk å ta med bilens vognkort samt gyldig førerkort.

19.4 Båt/fiske

Lovpålagt fiskekort få du utlevert på turistkontorene. Hører det til en båt til huset, kan denne benyttes i tidsrommet mai - september alt etter værforhold. Vær oppmerksom på at de påbudte redningsvestene ikke inngår i båtutstyret. Båten benyttes på eget ansvar.

19.5 Sentralvarme

Sentralvarme betyr at bygningen er forsynet med egen varmeproduksjon som f.eks. en varmekjele med brensel som kull eller ved.

19.6 Lekeutstyr

Med lekeutstyr menes enten huske, sandkasse, vippe, lekehus, rutsjebane eller en kombinasjon av disse. Benyttelsen av lekeutstyret skjer på eget ansvar.

19.7 Grill

Mange av ferieboligene er utstyrt med grill. Denne kan i enkelte tilfeller - f.eks. hvis den ikke har vært i bruk på lenge - først benyttes etter at den er blitt rengjort. Dette fritar likevel ikke for forpliktelsen til å rengjøre grillen før avreise.
Ved feriehus med flere leiligheter finnes det normalt kun én grill til deling imellom leilighetene.

19.8 Badstue

Vennligst unngå å helle vann over badstue ovnen da dette kan medføre vesentlige skader eller strømbrudd.

19.9 Solarium

Solarium er som regel plassert over en av sengene. Vi anbefaler ikke bruk av solarium til unge under 18 år.

19.10 Gps koordinater i veibeskrivelsen

GPS koordinatene anført i veibeskrivelsen fører ikke alltid helt fram til feriehuset, og det tas forbehold om feil i koordinatene. GPS koordinatene fører til den best mulig plasseringen. Dette kan være nærmeste vei, veikryss eller liknende. Om nøkkelen ikke skal hentes ved feriehuset, vil GPS koordinatene være rettet mot nøkkelutleveringsadressen. Undersøk derfor alltid innen avreise om de anførte koordinatene tilsvarer feriehusets adresse.

19.11 Besøk/gjester

Besøk skal alltid meddeles/forespørres hos eier pga. den kroatiske loven. Vær oppmerksom på at utleier har rett til å bortvise personer, som ikke bor i huset, eller hvor besøk ikke er forespurt på forhånd.