Verdt å Vite - Danmark

1. Ankomst og avreise

På leiebeviset finner dere informasjon om når dere kan flytte inn og når dere må flytte ut av ferieboligen. Tidspunktene for inn- og utflyting, som står angitt på leiebeviset, er til enhver tid gjeldende. Om det ikke er angitt noe annet er avreise senest kl. 10.00. Nøkkelen utleveres normalt kun mot fremvisning av det originale leiebeviset.
Bemerk vennligst at selv om man ankommer feriehuset før angitt ankomsttidspunkt, vil nøkkelen først bli levert på avtalt ankomsttidspunkt.

2. Feriehusets størrelse og innredning

Kvadratmeterstørrelsen som står i katalogen, angir ferieboligens utvendige mål. Det innvendige mål kan være opptil 15 % mindre. De aller fleste av våre ferieboliger er privateide – det vil si individuelle ferieboliger – og derfor innredet etter den enkelte huseiers smak og ressurser. Vennligst bemerk at stuene vanligvis er romslige mens soverommene vanligvis er små. Heller ikke i nye ferieboliger kan man forvente at det finnes et skap for hver person. Kjøkkenutstyr er også individuelt men det finnes i alle fall utstyr for antall personer som er tillatt i boligen. Sengetøy, (bade)håndklær, kjøkkenhåndklær, rengjøringsmiddel, bordduker, kluter, kjøkkenpapir, toalettpapir et cetera finnes ikke i ferieboligen og må medbringes. Sengetøy kan leies på servicekontoret. Ferieboligene er utstyrt med dyner eller tepper og hodeputer tilsvarende det personantall som den respektive feriebolig tillater. Når det er angitt hagemøbler i husbeskrivelsen, betyr dette som regel ett hagebord og fire hagestoler. Liggestoler, puter og parasoll hører vanligvis ikke med i grunnutrustningen av ferieboligene. Noen feriehus garanterer ekstra gode hagemøbler; se etter symbolet for dette i husbeskrivelsen.

3. Renovering

Når husbeskrivelsen angir årstall for feriehusets renovering, er ikke dette alltid ensbetydende med at hele huset er blitt pusset opp; det kan være at det bare er enkelte rom – som f.eks. bad eller kjøkken – som er blitt renovert.

4 Soverom/senger

Soverommene i ferieboligene er ofte relativt små, og sengene måler ca. 70/85 x 180/190 cm. Madrassene er ofte av skumgummi. En hems betegner et åpent loftsrom med skråvegger samt madrasser på gulvet; den nås via en loddrett stige og er ikke egnet for voksne/eldre gjester, men derimot populær blant større barn og unge. Et anneks er et tilbygg eventuelt et mindre hus, ofte uten oppvarmingsmuligheter. En barneseng (til barn fra 0-3 år) kan bestilles på forhånd eller må medbringes dersom det ikke er del av boligens innredning (angitt i beskrivelsen).  Sengetøy, dyner, puter og laken til barneseng må alltid medbringes.

5. Bad/WC

Baderommene er ofte små. Dusjen er ofte ustyrt med en hånddusj og et vannavløp i gulvet. Varmtvannet kommer som regel fra en varmtvannsbereder (ca. 50 l.), som holder til ca. ett bad. Husene er ofte tilsluttet en septiktank; kast derfor aldri bleier, vatt, bind og lignende i toalettet.

6. Hus med basseng samt boblebad

Ved bestilling av feriehus minimum 3 dager før ankomst, er hus med innendørs basseng oppvarmet til ca. 24-25°C grader. Ikke bruk såpe, shampoo eller lignende i bassenget eller boblebadet. Utendørs basseng står til rådighet fra ca. 15. juni til ca. 31. august, avhengig av værforhold. Utenfor denne perioden kan bassenget stå uten vann. Vennligst bemerk at utendørs basseng vanligvis ikke er oppvarmet men blir oppvarmet gjennom luften. Rutinemessig kontroll av bassenget utføres i løpet av oppholdet.

6.1 Sparetips for feriehus med innendørs basseng:
- hold dører og vinduer til bassengrommet lukket
- når bassenget ikke er i bruk vennligst legg over bassengduken
- Ikke skru av avfukteren, da dette vil føre til altfor høy luftfuktighet
- reguler gulvvarmen til en konstant temperatur – unngå opp/nedreguleringer
- når et rom ikke benyttes, hold døren lukket og skru varmen ned på 5°C

Massasjebad: På feriehus med et massasjebad blir boblebadet fylt med vann før du ankommer. Dersom du allerede før ankomst vet at du ikke ønsker å benytte boblebadet, ber vi deg vennligst informere det lokale servicekontoret om dette på forhånd, slik at du således kan redusere strømkostnadene.

7. TV, parabol og internett

Feriehus med TV vil som oftest kun ha adgang til gratiskanaler. Betalingskanaler er et alternativ, som den enkelte huseier evt. foretar. 

Da de fleste husene mottar signalet via antenne, kan kvaliteten variere avhengig av husets beliggenhet.

Feriehus med parabol får vanligvis inn en del utenlandske gratiskanaler. Leier må aldri selv stille inn parabolantennen.

Internett er en ekstraytelse som huseieren stiller til din rådighet. Grunnet utfordringer som følge av dårlig dekning i feriehusområdene, og varierende datamengde og –hastighet, kan ikke dansommer  stilles ansvarlig for problemer med signaler, antenner, kabler og andre force majeure. Internettforbindelse/bredbånd tilbys enten via kabel, Wimax (trådløs teknologi), Fiber, 3G (trådløst mobil bredbånd), xDSL (f.eks. ADSL). De ulike produktene har forskjellige fordeler og begrensninger. Enkelte feriehus har egen PC, så du kan ikke alltid regne med at du kan koble opp din egen PC. Vi gjør oppmerksom på at internettilgang kun kan benyttes av leietakere som er myndige, og at det skal være i overensstemmelse med den gjeldende lovgivning. Om det viser seg at det er begått overtredelser vil vi samarbeide med myndighetene. Har du spørsmål til spesifikk internett oppkobling i forkant av ditt opphold, vennligst ta kontakt med servicekontoret.

8. Tomten

Ferieboligene ligger gjerne på naturtomter. Den angitte tomtestørrelsen betyr derfor ikke at hele arealet ubetinget kan benyttes da det kan bestå av ulendt terreng som for eksempel høyt gress, røys og ur, viltvoksende marker et cetera. Naturen er her overlatt til seg selv. Vær oppmerksom på at tomten ved en nyoppført feriebolig ikke alltid har rukket å få gress, busker og lignende samt at innkjørselen kan mangle grus.
Dersom tomten er inngjerdet er det ikke nødvendigvis slik at gjerdet er lukket, og husdyr må ikke ferdes fritt og uten bånd.

9. Avstander

Avstandene som angis, refererer til omtrentlige avstander i luftlinje og skal kun gi en noenlunde pekepinn. Avstanden til nærmeste bademulighet regnes fra tomten og til nærmeste kyst/bredd (hav, fjord eller innsjø); med andre ord ikke nødvendigvis til nærmeste strand eller friluftsbad. Avstanden til innkjøpsmulighet angir avstanden til nærmeste butikk, stor-kiosk eller supermarked. Legg likevel merke til at enkelte butikker kun har åpent i høysesongen, og således kan avstanden i lavsesongen være betydelig lengre. Dansommer kan ikke holdes ansvarlig for at butikker eller restauranter stenger/legges ned.

10. Depositum og akontobetaling av forbrukskostnader

Etter ønske fra feriehuseiere er leieavtalens gjennomførelse i visse tilfeller knyttet opp til betaling av en akontobetaling av forbrukskostnader, og i spesielle tilfeller også et depositum. Forbrukskostnader og depositum må innbetales samtidig med leiebeløpet eller kontant ved nøkkelutlevering. Akontobetaling av forbrukskostnader gjelder sikring av energiforbruk, telefon og lignende. Depositum gjelder sikring av feriehuseierens interesser ved eventuelle skader på leieobjekt eller manglende eller mangelfull sluttrengjøring. I de tilfeller der depositum kreves er størrelsen av depositum avhengig av bl.a. husets størrelse, fasiliteter og utstyr, f.eks. robåt, motorbåt eller lignende, lengde av leiemålet, og til hvilket formål feriehuset leies. Hvis leieren, i tillegg til avtalen som er inngått med dansommer som formidler, har inngått avtale direkte med feriehusets eier om leie av ekstrautstyr, f.eks. båtmotor, kan leier bli oppkrevet et ekstra depositum

Størrelsen på akontobetaling av forbrukskostnader og depositum fremgår av leiebeviset, katalog og/eller internett.

Avregning av akontobetaling av forbrukskostnader og depositum skjer senest 3 uker etter avreise fra feriehuset. Evnt. skader og manglende sluttrengjøring samt et behandlingsgebyr blir fratrukket før tilbakebetaling av depositum.

Skulle verdien av avregningen som nevnt overstige depositumsbeløpet, eller skulle forbrukskostnadene være større enn akonto oppkrevingen, vil det overstigende beløpet bli fakturert leier.

dansommer, feriehusets eier eller deres representant har, når det gjelder en ungdomsgruppe jfr. leiebetingelserne pkt 2.2, når det gjelder leie av feriehuset i mer enn 14 døgn eller når det gjelder leie av feriehuset til annet enn ferieformål, rett til å kreve et forhøyet depositum tilsvarende NOK 4.000 per person som feriehuset leies ut til, samt at det kan kreves betaling for en eller eventuelt flere sluttrengjøringer avhengig av leiemålets lengde.

11. Variable forbrukskostnader/oppvarming

Alle målere skal leses av umiddelbart etter ankomst og ved avreise. Måleren viser ikke desimaler, dvs. at strømmåleren viser hele kWh. Også evt. røde tall er hele kWh.
Hvis du ankommer senere enn den bestilte ankomstdato eller reiser fra feriehuset før tiden er det vår avlesing av målerstanden som gjelder, og forbrukskostnader for hele leieperioden vil bli fakturert.
Huset vil på forhånd være oppvarmet til ca. 15 grader i perioden 1. november – 31. mars forutsatt at bestillingen er gjort senest 3 dager før innflytningsdagen.
I perioden 1. november - 31. mars vil dine måletall være gjeldende, mens det er NOVASOLs måletall som vil være gjeldende i perioden 1. april – 31. oktober. Forskjellen på din egen avlesing og dansommer sin vil være større for basseng- og boblebadhus, da disse husene har høyere strømforbruk. Vi gjør oppmerksom på at man i de fleste av våre hus blir avregnet for vannforbruket. Leietaker må betale for energiforbruk for hele leieforholdet, selv om leietaker ikke har brukt feriehuset i hele leieperioden.

12. Rengjøring og obligatorisk sluttrengjøring

Det er en selvfølge at du overlater ferieboligen i rengjort stand til de neste leietagerne. På avreisedagen må ferieboligen forlates senest klokken 10. Dersom ferieboligen er mangelfullt rengjort, vil kostnader for ekstra rengjøring bli avkrevd eller trukket fra et eventuelt  depositum. Har du mer avfall enn vanlig, har dansommer rett til å fakturere kostnader for henting av ekstra søppelsekker.
Legg merke til at rengjøringsutstyr ikke  er standard utstyr i ferieboligen.
Hvis det er obligatorisk sluttrengjøring, sengetøy, eller sengetøy / håndklær og obligatorisk sluttrengjøring, sengetøy, eller sengetøy / håndklær ikke er inkludert i leieprisen, vil prisen for disse obligatoriske kostnadene gå frem av beskrivelsen av huset og vil bli lagt til leieprisen. Valgfri sluttrengjøring kan bestilles i bookingøyeblikket eller inntil fem dager før avreise ved det lokale servicekontoret.
Selv om du har bestilt sluttrengjøring eller sluttrengjøringen er obligatorisk, må du forlate ferieboligen i ryddig stand. Møblene skal stå på sine opprinnelige plasser, kjøkkenet skal vaskes, vaskemaskinen tømmes, oppvasken tas og kjøleskap og komfyr rengjøres. All søppel skal fjernes fra ferieboligen.
Dersom leietagern tilhører  kategorien ungdomsgruppe, har eier eller eiers representant rett til å kreve betaling for obligatorisk sluttrengjøring. I tillegg kan eier eller eiers representant kreve obligatorisk sluttrengjøring etter 14 dager for leieperioder som varer lenger enn 21 dager. 

13. Husdyr

Noen huseiere ønsker ikke at gjestene tar med husdyr til ferieboligen. Dette vil i så fall være angitt med et symbol i husbeskrivelsen. Dansommer kan dog ikke garantere at det i en slik feriebolig aldri har vært husdyr tidligere. Vi oppfordrer sterkt til å respektere dette forbudet; i så fremt Dansommer konstaterer overtredelse av forbudet, vil gjestene bli bedt om å fjerne husdyret omgående.
Husdyr kan medbringes til de ferieboliger som har angitt et hundesymbol. Hvis dere ønsker å ta med husdyr, så vennligst informer om dette ved bookingen og sørg for nødvendig vaksinasjonsdokumentasjon (spør dyrlegen).
Vær oppmerksom på at det i utgangspunktet bare er lov å ha med 1 husdyr (med mindre det står noe annet i katalogen/Internett). Dersom du vil ha med flere husdyr må du få tillatelse fra boligeieren.

13.1 Ferie med hest:

Dansommer påtar seg intet ansvar hverken for skader på hester under transporten til og fra feriehuset eller for skader på husets inventar og bygninger. Vi anbefaler å tegne en ansvarsforsikring før ankomst.

14. Røykfrie ferieboliger

Røyking er ikke tillatt i feriehuset med mindre annet er spesifisert. Dette betyr imidlertid ikke at det aldri har vært røyking i feriehuset.

15. Kataloginformasjon

Denne informasjonen, samt katalog og internett danner grunnlag for dine reservasjoner i henhold til gjeldene leiebetingelser.

16. Insekter/mus/allergi

Vær oppmerksom på at det kan finnes kilder til allergi (f.eks. midd) også i ferieboligene som har forbud mot husdyr. I ferieboliger som ligger i fri natur, kan det forekomme insekter. Dette gjelder også for sølvfisk, maur, veps, veggelus, benkebitere og mår. Spindelvev dannes i løpet av ganske kort tid, selv om ferieboligen er grundig rengjort. Dansommer kan derfor ikke holdes ansvarlig for dette. Det kan heller ikke alltid forhindres at det kan forekomme tilfeller av mus. Vennligst opplys huseier/dennes kontaktperson eventuelt det lokale servicekontoret ved tilfeller av større insektforekomster, slik at vi kan sørge for å avhjelpe situasjonen.
Allergi generelt: Dansommer påtar seg intet ansvar for leietagers allergiske reaksjoner i de enkelte ferieboligene.

17. Byggestøy og militærøvelser

Dansommer kan ikke kontrollere byggeaktivitet i et område. Således kan det komme støy fra byggeplasser, veiarbeid eller renoveringsarbeid i nærheten av ferieboligen. Husk på at dagens samfunn går sin vante gang – også for lokalbefolkningen i ferielandet. Videre må det påregnes en smule støy fra eventuelt nærliggende flyplasser.
Her kan det forekomme støy fra militærøvelser: Vestkysten Jütland: Rømø, Blåvand, Vejers, Oksbøl område, Nymindgab, Tranum, Bjerregård (Hegnet), Rødhus, Blokhus, Løkken. Bornholm: Raghammer (øst for Boderne og Haderslev og vest for Vestre Sømark). Det kan forekomme støy fra lokale/sivile flyplasser sør for Rønne (Stampen og Arnager).

18. Problemer/reklamasjoner

Skulle du ved ankomst mot formodning konstatere mangler ved ferieboligen eller dens inventar, ber vi deg underrette det lokale lokalkontoret/kontaktpersonen innen 72 timer etter at mangelen ble konstatert. En slik reklamasjon kan ikke skje via e-post, men skal foretas telefonisk med det ansvarlige lokalkontoret. Mangler vedrørende rengjøring bes meldes straks. Hvis dette ikke fører til en tilfredsstillende løsning innen rimelig tid, bes du underrette det ansvarlige lokalkontoret eller vår hotline på +45 97 97 57 57, som vil forsøke å avhjelpe situasjonen så raskt som mulig. En reduksjon av leieprisen kan kun gjøres gjeldende dersom det har vist seg umulig å avhjelpe problemet.
Så fremt det kreves en uforholdsmessig stor innsats for å avhjelpe problemet, kan avhjelpingen etter Dansommers skjønn komme i form av at det stilles et erstatningshus til rådighet.
Leietager er forpliktet til å sikre seg navnet på den Dansommer-medarbeideren som behandler den aktuelle saken. Videre forplikter leietager seg til å bidra til å unngå at skader, mangler eller følgeskader forverres samt å medvirke til at huseiers og Dansommers eventuelle økonomiske tap holdes så lite som mulig.
I et reklamasjonstilfelle må leietager gi Dansommer en passende frist til å avhjelpe eller utbedre skaden. En for tidlig avreise uten forutgående avtale med Dansommer skjer på leietagers egen regning og risiko. Leietager risikerer da at leieforholdet ikke oppheves og/eller at retten til erstatningskrav bortfaller. Dette skyldes at leietager gjennom sin avreise umuliggjør enhver avhjelping, utbedring av skaden eller eventuell omplassering.
Dersom en reklamasjon under oppholdet etter din mening ikke fører til en tilfredsstillende løsning, bes du sende Dansommer en skriftlig reklamasjon der du angir bookingnummer, slik at vi kan viderebehandle saken. Reklamasjonen må sendes senest 14 dager etter leieperiodens slutt til: Dansommer A/S, Postboks 6439 Etterstad, N0106 Oslo, eventuelt på e-post: dansommer@dansommer.no.
Dansommer anerkjenner ingen reklamasjon på det grunnlag av at andre leietagere eventuelt skal ha fått en bedre feriebolig enn det som er beskrevet i katalogen. Dansommer vil til enhver tid forsøke å etterkomme våre kunders spesifikke ønsker – eksempelvis med hensyn til ferieboligens beliggenhet –, men vi gir ingen garanti.
En eventuell erstatning omfatter bare direkte økonomiske skader. Hverken Dansommer eller huseier kan gjøres ansvarlige for indirekte, økonomiske skader (følgeskader) eller skader av ikke-økonomisk art (ideelle skader).

19. Tips og øvrig informasjon

Les mer om hvert land på nettsiden vår www.dansommer.no

19.1 Kurskatt/turistskatt

I mange områder avkreves det kurskatt som betales på stedet til huseieren. Beløpet varierer fra region til region. I enkelte tilfeller må pass evt. annen identifikasjon fremvises for huseieren eller servicekontoret for registrering.

19.2 Strøm/vannforsyning

I meget varme somre eller perioder med lite nedbør kan det oppstå problemer med vann- og strømforsyningen. Dette har Dansommer ingen innflytelse på. I sådanne tilfeller må du kontakte huseier eventuelt dennes kontaktperson for å få hjelp. Det kan forekomme at vannet på grunn av det øverste jordlaget får en brun farge, noe som dog ikke er farlig.

19.3 Forsikring/bilpapirer

Husk å ta med bilens vognkort samt gyldig førerkort.

19.4 Båt/fiske

For å kunne få utlevert det lovpålagte fiskekortet på feriestedet, må man ta med sitt hjemlige fiskekort. Fiskekort er obligatorisk og kan kjøpes på enkelte servicekontorer, hos lokale turistbyråer, på de fleste posthus, i større fiskebutikker og på internett på www.fisketegn.dk.
Ytterligere informasjon fås på de respektive turistbyrå. Hører det en båt til ferieboligen, kan denne benyttes i tidsrommet mai - september, dog alt etter værforholdene. Vær oppmerksom på at de påbudte redningsvestene ikke inngår i båtutstyret. Båten benyttes på eget ansvar.

19.5 Sentralvarme

Sentralvarme betyr at bygningen er forsynet med egen varmeproduksjon som f.eks. en varmekjele med brensel som kull eller ved.

19.6 Lekeutstyr

Med lekeutstyr menes enten huske, sandkasse, vippe, lekehus, rutsjebane eller en kombinasjon av disse. Benyttelsen av lekeutstyret skjer på eget ansvar.

19.7 Grill

Mange av ferieboligene er utstyrt med grill. Denne kan i enkelte tilfeller - f.eks. hvis den ikke har vært i bruk på lenge - først benyttes etter at den er blitt rengjort. Dette fritar likevel ikke for forpliktelsen til å rengjøre grillen før avreise.
Er der ikke oppgitt en grill i husbeskrivelsen, kan det være fordi det i området ikke er tillatt å benytte grill eller tenne bål. Dette må alltid overholdes.

19.8 Badstue

Vennligst unngå å helle vann over badstue ovnen da dette kan medføre vesentlige skader eller strømbrudd.

19.9 Solarium

Solarium er som regel plassert over en av sengene. Vi anbefaler ikke bruk av solarium til unge under 18 år.

19.10 Gps koordinater i veibeskrivelsen

GPS koordinatene anført i veibeskrivelsen fører ikke alltid helt fram til feriehuset, og det tas forbehold om feil i koordinatene. GPS koordinatene fører til den best mulig plasseringen. Dette kan være nærmeste vei, veikryss eller liknende. Om nøkkelen ikke skal hentes ved feriehuset, vil GPS koordinatene være rettet mot nøkkelutleveringsadressen. Undersøk derfor alltid innen avreise om de anførte koordinatene tilsvarer feriehusets adresse.

I Kroatia, Slovenia, Albania, Montenegro: GPS koordinatene viser deg veien til det leide feriehuset.

19.11 Peisved

Peisved er ikke inkludert i prisen, men kan kjøpes hos i de fleste matbutikker og bensinstasjoner. Ved som ligger på tomten/ved huset, er huseierens private eiendom, og skal ikke benyttes uten forhåndsavtale med huseier. Ved som er samlet på stranden eller i skogen, bør av helsemessige årsaker ikke benyttes.

19.11.2 Badeland-hus

Dansommer har ingen innflytelse på åpningstider og evt. midlertidig stengning (f.eks. i forbindelse med renovering) av de enkelte badeland, og kan ikke gjøres ansvarlig for det.

19.11.3 Valutaveksling

Her kan det henvises til nærmeste bank eller minibank.

19.11.4 Nøkler

Det blir som regel kun utlevert 1 sett nøkler til feriehuset uavhengig av antall personer, som bebor huset.

19.11.5 Feriehusudlejernes Brancheforening

Dansommer er medlem av Feriehusudlejernes Brancheforening som har opprettet et ankenemnd. Nemda behandler klager fra leiere som ikke har funnet en tilfredsstillende løsning med utleiefirmaet.
Les mer på www.fbnet.dk eller kontakt:
Ankenævn for Feriehusudlejning
Amagertorv 9, 2.
DK – 1160 København K
mail: info@ankenaevnferiehus.dk