Forbrukerkostnader

Info om forbrukerkostnader

Når du leier et feriehus hos dansommer skal du være oppmerksom på at det kan oppstå ekstrautgifter i tillegg til den prisen som du har betalt for feriehuset. Disse kaller vi forbrukerkostnader og de utløses ved bruk av:

Elektrisitet
Vann
Varme/oppvarmning
Gass
Telefon
Internett
Kurskatt (en lokal skatt som oppkreves på stedet i eksempelvis i Østerrike, Tyskland mv.)

Betaling av forbrukerkostnader
Forbrukerkostnaden medregner vi for det meste i depositumet. Avtalene med de private huseierne om avregning av forbrukerkostnader og depositumsbeløp er individuelle, men er oftest fastsatt på bakgrunn av ferieboligens størrelse og tradisjoner i det enkelte land. Du er naturligvis velkommen til å kontakte vår kundeserviceavdeling på tlf. 21 99 90 10 eller dansommer@dansommer.no. Les også mere viktig informasjon under Verdt å vite.